AquaGen styrker sin ledelse med kompetanse innen forsyningsledelse

Teknologiske skift i den globale havbruksnæringen gjør at krav til leveringssikkerhet av rogn har økt. Som den ledende leverandøren av rogn og genetikk til lakse- og regnbueørretproduksjon, ønsker AquaGen å utvikle næringa videre. Å tilby genetisk materiale for sunn fisk, god tilvekst og lavt miljøfotavtrykk blir fortsatt viktig, men like viktig blir det å levere rogna til rett tid og i rett mengde. Som et viktig ledd i dette styrker selskapet nå sin kompetanse innen forsyningsledelse.

Kristin Meyer (45) startet nå i oktober i ny stilling hos AquaGen, som Direktør for Leveringssikkerhet. Hun har omfattende erfaring fra salgs- og operasjonsplanlegging (S&OP) i næringsmiddelproduksjon.

Kristin Meyer, Director of Supply Security at AquaGen. Photo: Studio Prud

Kristin Meyer er utdannet innen næringsmiddelteknologi ved Høyskolen i Sør-Trøndelag og innen forsyningsledelse (Supply Chain Management) ved Handelshøyskolen BI og Cranfield University.

Hun har de siste 20 årene jobbet hos TINE SA, senest som avdelingsleder med ansvar for forsyning og bruk av all melk i Norge. Hun har hatt flere lederstillinger innen sitt fagfelt og hennes lange erfaring med forsyningsledelse, forretningsstøtte, effektivisering og prognosearbeid vil bli meget nyttig for AquaGen. Meyers solide erfaringer vil bidra til profesjonalisering av selskapets forsyningsplanlegging og leveringssikkerhet.

Knut Røflo, administrerende direktør i AquaGen sier: «At vi kan levere det vi skal når vi skal er et løfte vi har overfor våre kunder.  Når vi nå, gjennom vår ansettelse av Direktør for leveringssikkerhet, utvider ledelsen med spesialkompetanse innen forsyningsledelse, er vi godt rigget for en enda mer helhetlig tilnærming til vårt planleggingsarbeid rundt behov og forsyning av våre produkter.».

 

Pressekontakt:

Knut Røflo

[email protected] / + 47 951 23 635

CEO

AquaGen AS

Forfatter

Trina Galloway, Leder for samfunnskontakt og samfunnsansvar

Publisert

02. oktober 2023

Endret

03. oktober 2023