Ørsta

Fullsyklusanlegget Profunda i Barstadvik er et høyteknologisk anlegg med svært høyt biosikkerhetsnivå.

Et fullsyklus landbasert produksjonsanlegg ved Sunnmørsalpene

Landbasert produksjon gir oss full kontroll på miljøforholdene, og fra Barstadvika kan vi levere rogn til oppdrettere over hele verden – hele året! Her lever stamfisken hele livssyklusen sin, fra rogn til rogn, i et høyteknologisk anlegg med et svært høyt biosikkerhetsnivå. I Barstadvik utnytter vi også de helt spesielle geologiske særtrekkene i området, med avsetninger av silt, sand og grus som har bygget seg opp etter den siste istida. Slik har vi et naturlig renseanlegg og tilgang til både marint og ferskt grunnvann, som hentes opp fra dype brønner. Her produseres det ca. 80 millioner lakserogn årlig for eksport

Kontakt­informasjon

Driftsleder

Frode Sætre

Telefonnummer

Besøksadresse

Sjøbakkane 17, 6174 Barstadvik

Finn oss på avdeling Ørsta

Sjøbakkane 17, 6174 Barstadvik