Om AquaGen

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.

>> Les mer

Redelighet, sannferdighet og etterrettelighet er grunnleggende forskningsetiske krav både i industri og i akademia

Når forskning debatteres, rettes det tidvis angrep mot akvakultursektoren. Stort sett fører strid om forskningsresultater til forbedringer og fremskritt, som nettopp er forskningens grunnleggende formål. Det er imidlertid en rekke eksempler på at tiltak blir iverksatt på grunnlag av uriktige forskningskonklusjoner.

>> Les mer

Vis flere nyheter