Om AquaGen

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.

>> Les mer
Simen Rød Sandve (til venstre ) og Sigbjørn Lien fra Centre for Integrative Genetics (CIGENE) ved Norges Universitet for Miljø- og Biovitenskap (NMBU) i IHAs nye fiskefjøs. Foto: Håkon Sparre, NMBU.

Kunnskap om laksens genom gir effektiv avl og bedre villaksforvaltning

18. april 2016 publiserte det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature resultater fra et seks års langt forskningsarbeid med å analysere den Atlantiske laksens arvemateriale. Sekvensieringen av laksens genom har allerede-, og vil få stor betydning for fremgangen på viktige egenskaper hos oppdrettslaks. Kunnskapen får også en sentral rolle i forvaltningen og bevaring av villaksen.

>> Les mer

Vis flere nyheter