Produktsjef til hovedkontoret

Spennende stilling ledig! Vi søker nå etter en ansvarlig, engasjert og kommersiell produktsjef til å koordinere og utvikle rognporteføljen i AquaGen. Din rolle blir sentral og viktig for oss, og du vil være et viktig bindeledd mellom FoU (forskning og utvikling) og våre kommersielle aktiviteter. Les mer og søk.

Vi restrukturerer rognproduksjonen vår i Norge

AquaGen har i dag rognproduksjon ved flere anlegg i Norge. De to viktigste anleggene ligger i Steigen og Heim kommuner. Fra og med 2021 kommer også Grieg Erfjord inn som en produsent av AquaGen-rogn, og bidrar med en styrking av det landsdekkende produksjon- og distribusjonsnettverket.  I løpet av 2022 kommer i tillegg det nye landbaserte anlegget Profunda inn som en fullverdig rognprodusent.

Til minne om professor og pioner Trygve Gjedrem

Trygve Gjedrem fra filmen «Historien om den norske koden» av AquaGen / BERRE AS   I sommer gikk den store pioneren innenfor avl, professor Trygve Gjedrem, bort etter kort tids […]

Laksen vår viser høy overlevelse også mot ny variant av IPN

IPN (infeksiøs pankreasnekrose) er en kjent virussykdom hos laks og regnbueørret som for noen tiår siden forårsaket store tap for norsk oppdrettsnæring. Utbrudd av IPN skjer særlig hos yngel i settefiskfasen, og i en periode etter smoltutsett.   Hos atlantisk laks er det stor variasjon […]

AquaGen støtter årets TV-aksjon

NRKs TV-aksjon 2020, «Et hav av muligheter», går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. TV-aksjonen går av stabelen den 18. oktober.

Ny CFO i AquaGen

Øyvind Lauvbakk har 14. september 2020 tiltrådt som ny CFO (Finansdirektør) i AquaGen. Øyvind er opprinnelig fra Hemnesberget i Nordland og er 39 år. Han er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor, med utdannelse fra Bodø, Leeds og Norges Handelshøyskole i Bergen.

Stor økning i laksens veksthastighet etter 11 generasjoner med avl

Nr. 1 / Juni 2020
AquaGens laks har blitt avlet for økt veksthastighet siden tidlig på 1970-tallet. I begynnelsen var dette den eneste egenskapen, men senere kom det inn flere egenskaper innen helse og filetkvalitet som gjorde det nødvendig å foreta en vekting mellom egenskapene.

I dag har vi kommet opp i 13 geneasjoner, og ny avlsteknologi gjør det mulig å velge flere egenskaper med høyere presisjon i én og samme stamlaks. Vi har dokumentert at veksthastigheten har økt, men hvor stort har bidraget fra avl vært? Ved generasjon 11 ble det derfor satt opp et forsøk for å dokumentere fremgangen for vekst som utelukkende kunne tilskrives avl.