Ny finansdirektør i AquaGen

Roger Oddebug er ansatt som finansdirektør i AquaGen AS. Han vil ha ansvaret for å lede selskapets administrasjons- og økonomifunksjoner, samt arbeide med strategi og forretningsutvikling.

AquaGen kjøper Profunda

AquaGen har i dag inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Profunda, et anlegg i Barstadvik i Møre og Romsdal som produserer landbasert stamfisk av laks.

AquaGen inviterer til GENERASJONSSKIFTET 2017

Ved årets seminarserie, GENERASJONSSKIFTET 2017, blir de siste oppdateringer innenfor avl og genetikk på laks presentert før neste generasjon starter i juli 2017. Du får blant annet høre om QTLer for HSMB-reistens, genetisk sporing og mekanismer bak genetisk luseresistens.

EW GROUP kjøper GenoMar Genetics

EW GROUP, holdingselskapet som eier AquaGen har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i GenoMar Genetics, det globalt ledende avlsselskapet for tilapia.

QTLer for HSMB-resistens funnet

AquaGen har identifisert to QTLer som gir økt resistens mot virussykdommen hjerte- og skjelettmuskelbestennelse (HSMB) hos laks. Denne egenskapen blir mulig å velge i lakserogn som skal leveres fra oktober 2017.

Ny seniorforsker i AquaGen

Trina F. Galloway er ansatt som seniorforsker i AquaGen fra 16. januar 2017. Hun vil jobbe med utvikling av nye produkter og prosesser, samt fremme innovasjon og implementering av forskningsresultater i AquaGens stamfisk- og rognproduksjon.

Lanserer regnbueørretrogn med økt flavobakterioseresistens

AquaGen har identifisert to genetiske markører (QTLer) med signifikant korrelasjon til flavobakterioseresistens. Markørene vil bli brukt i produksjonen av regnbueørretrogn i Norge, Storbritannia og Chile fra begynnelsen av 2017.

Ny forskningssjef i AquaGen

Thomas Moen er ansatt som ny forskningssjef i AquaGen fra 1. november 2016. Han vil ha ansvaret for å videreføre selskapets sterke satsning på forskning og utvikling innen avlsarbeid, produksjonsmetoder og produktsortiment.

Nordnorsk Stamfisk dobler kapasiteten

Ett år etter at daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker åpnet Nordnorsk Stamfisk (NST) 16. september 2015, vedtok styret i NST å iverksette byggetrinn 2. Dette vil medføre en dobling av rognproduksjonen på anlegget som driftes av AquaGen.

Nyansettelse i AquaGen

Lisbeth Ingebrigtsen er fra 1. september 2016 ansatt som Teknisk salgssjef syd. Hun vil ha ansvar for oppfølging av eksisterende og nye kunder på Vestlandet.