Stor økning i laksens veksthastighet etter 11 generasjoner med avl

Nr. 1 / Juni 2020
AquaGens laks har blitt avlet for økt veksthastighet siden tidlig på 1970-tallet. I begynnelsen var dette den eneste egenskapen, men senere kom det inn flere egenskaper innen helse og filetkvalitet som gjorde det nødvendig å foreta en vekting mellom egenskapene.

I dag har vi kommet opp i 13 geneasjoner, og ny avlsteknologi gjør det mulig å velge flere egenskaper med høyere presisjon i én og samme stamlaks. Vi har dokumentert at veksthastigheten har økt, men hvor stort har bidraget fra avl vært? Ved generasjon 11 ble det derfor satt opp et forsøk for å dokumentere fremgangen for vekst som utelukkende kunne tilskrives avl.

Ny stilling for samfunnskontakt og samfunnsansvar

AquaGen oppretter en ny stilling som leder for samfunnskontakt og samfunnsansvar, og 1. mars gikk Trina Galloway over i denne stillingen. Med dette tydeliggjør AquaGen sitt samfunnsengasjement, samt forsterker sitt arbeid med bærekraft og sin dialog med ulike interessentgrupper.

Smoltgruppe med kun hunnlaks sjøsatt i Nordfjord

Sande Settefisk leverte sin første smoltgruppe som utelukkende består av hunnlaks til lokalitet Haneholmen hos Nordfjord Laks, den 19. april 2020. Dette var såkalt All Female-laks som skal redusere problematikken med kjønnsmodning i sjø.

Sikkerhetstiltak i forbindelse med Korona-virus

Nr. 1 / Mars 2020
AquaGen har innført tiltak for å sikre daglig drift og hindre spredning av Covid-19 (Korona-viruset). Disse interne sikkerhetstiltakene skal sørge for at produksjonen i våre anlegg går som normalt og at rogn blir levert som planlagt.

Sikkerhetstiltak i forbindelse med Korona-virus

AquaGen har innført tiltak for å sikre daglig drift og hindre spredning av Covid-19 (Korona-viruset). Disse interne sikkerhetstiltakene skal sørge for at produksjonen i våre anlegg går som normalt og at rogn blir levert som planlagt.

Doktorgrad på ultralydsortering av kjønn og kjønnsmodning hos laks

Ingun Næve disputerte 7. februar 2020, med sin doktoravhandling på utvikling av ultralyd som en skånsom metode for kjønnssortering av lakseparr og modningsovervåking av stamlaks. Dette var en såkalt nærings-Phd som ble utført i et samarbeid mellom NTNU og AquaGen.

Historisk tidlig levering av regnbueørretrogn

Sesongens første regnbueørretrogn fra AquaGen-stammen ble levert til Hofseth Aqua i Tafjord 19. november 2019, to måneder tidligere enn normalt. Med tilgang på denne tidligrogna, kan smolten sjøsettes om våren, få god vekst gjennom sommeren og slaktes påfølgende vår etter 10 måneder i sjø.

Historisk tidlig levering av regnbueørretrogn

Nr. 1 / Desember 2019
Sesongens første regnbueørretrogn fra AquaGen-stammen ble levert til Hofseth Aqua i Tafjord 19. november 2019, to måneder tidligere enn normalt. Med tilgang på denne tidligrogna, kan smolten sjøsettes om våren, få god vekst gjennom sommeren og slaktes påfølgende vår etter 10 måneder i sjø.

Ny kvalitetssjef i AquaGen

Anja Elise Hanssen er fra 1. november 2019 ansatt som kvalitetssjef i AquaGen. Hun vil ha en sentral rolle i firmaets videreutvikling av arbeidsprosesser som skal sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet til det beste for AquaGens produkter, kunder og ansatte.