Ny kvalitetssjef i AquaGen

Anja Elise Hanssen er fra 1. november 2019 ansatt som kvalitetssjef i AquaGen. Hun vil ha en sentral rolle i firmaets videreutvikling av arbeidsprosesser som skal sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet til det beste for AquaGens produkter, kunder og ansatte.

Ny kundeansvarlig i region sør

Håvard Fauskanger er fra 1. august 2019 ansatt som ny kundeansvarlig i region sør. Han vil styrke AquaGens kundeoppfølging av settefisk- og matfiskoppdrettere i området.

Vinnere på land ble vinnerne i sjøvann

Under årets konferanse av Generasjonsskiftet, ble AquaGeni-prisen for beste matfiskproduksjon i henholdsvis Nord-, Midt- og Sør-Norge 2018/2019 delt ut. Prestasjonene ble rangert etter beste tilvekst, lavest dødelighet og færrest antall avlusninger.

Velkommen til GENERASJONSSKIFTET 2019

Årets konferanse av GENERASJONSSKIFTET vil sette fokus på hvordan vi kan kan oppnå bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

AquaGen etablerer rognproduksjon i Skottland

AquaGen har inngått en avtale om å kjøpe Scottish Sea Farms sitt settefiskanlegg i Holywood, lokalisert nær Dumfries. Dette er en langsiktig strategisk investering for å imøtekomme en økende etterspørsel etter AquaGen-rogn i Skottland.

FoU-konsesjoner for redusert produksjonstid ved bruk av avlsteknologier innvilget

Eidsfjord sjøfarm har i samarbeid med Sisomar, NTNU og AquaGen fått tildelt to forskningstillatelser for å undersøke om moderne avlsteknologi kan bidra til redusert produksjonstid for laks i sjø. I forsøksperioden vil effekten av kjønnsseparering, seleksjon for tidlig kjønnsmodning og epigenetikk bli testet ut i kommersiell skala ved lokaliteter i Nordland og Nord-Troms.

Rognkjeksens genom er kartlagt

Hele DNA-sekvensen som koder for rognkjeksens gener (genomet) er nå kartlagt. Dette gir oss mulighet til å studere alle genene som bidrar til egenskaper som tilvekst, sykdomsresistens og luseappetitt med mye større presisjon enn tidligere.