Grieg Seafood inngår strategisk samarbeid med AquaGen

Grieg Seafood Rogaland skal produsere stamfisk og rogn av AquaGen-stamme ved egne anlegg i Erfjord. Avtalen omfatter også rognleveranser fra AquaGen til selskapets produksjon i Rogaland, Finnmark og på Shetland.  

Vi gratulerer årets AquaGenier

Under festbanketten på Generasjonsskiftet 2018, ble AquaGeni-prisen for settefisk delt ut for første gang. 

Kvalitetsrogn 365 dager i året

AquaGen har økt sin produksjonskapasitet og fleksibilitet og kan nå tilby sertifisert lakserogn med avansert genetikk hele året. Dette gjelder også produktkombinasjonen GEN-innOva® GAIN og QTL-innOva® RED, som grunnet kapasitetsmangel ikke kunne dekke etterspørselen i tredje kvartal i 2017.

Velkommen til GENERASJONSSKIFTET 2018

Årets seminar av GENERASJONSSKIFTET 2018 vil sette fokus på hvordan vi kan kan oppnå bærekraftig, lønnsom og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. 

Bok om AquaGen kaster nytt lys over oppdrettshistorien

– En utilslørt dokumentasjon av en av oppdrettsnæringens mest bemerkelsesverdige bedrifter, står det på omslaget av dokumentarboken ”Gullegg – Historien om Aquagen og genetikkens betydning for akvakulturen”.

Matias Medina er ny direktør for forskning og teknologi i AquaGen

Matias Medina er fra 1. februar 2018 ansatt som direktør for forskning og teknologi i AquaGen. Hans hovedrolle vil være å styrke forskningens bidrag til innovasjon, konkurranseevne og lønnsomhet på tvers av EW Groups genetikkselskaper innen akvakultur.

Ingen ILA ved Profunda

Mattilsynet har opphevet båndleggingen av Profunda i Barstadvik for ILA-mistanke. Dette skjer etter at Veterinærinstituttet har påvist en forurensning i laboratoriet fra andre ILAV-positive prøver som ble analysert samtidig med prøven fra Profunda.

46 år i avlsarbeidets tjeneste

Svein Hjeldnes, en av norsk oppdrettsnærings pionerer, fylte 70 år i 2017. Han har vært engasjert i avlsarbeid på laks og regnbueørret siden 1971, og var med helt fra begynnelsen da avlsprogrammet ble etablert med innsamling av stamlaks fra over 40 norske elver.

Avl for luseresistens virker

En nylig avsluttet studie viser nær halvering av lusepåslaget ved bruk av andre generasjon genomisk seleksjon for luseresistens. Dette er tredje gang AquaGens avlsstrategi for luseresistens blir verifisert under kontrollerte lusesmitteforsøk av laks, og bekrefter at avl for luseresistens gir en betydelig reduksjon i lusepåslaget.