AquaGen styrker forskningen i kampen mot lakselus

Tim Martin Knutsen er ansatt som forsker i AquaGen fra 1. august 2017. Han vil i første omgang jobbe med utvikling av en robust og lusespisende rognkjeks, men senere også avlsmessig fremgang for egenskaper hos andre oppdrettsarter.

ILA-mistanke hos AquaGen Tingvoll

Det er påvist en virulent variant av ILA-viruset på stamfisk fra lokaliteten Merraberget i Tingvoll, tilhørende avlsselskapet AquaGen.

Når Morgenbladet og Harvest manipulerer fakta

Utvikling av samfunn og næringsliv er avhengig av ny kunnskap som er faktabasert og sann. Når aktører innen media og forskning går sammen og publiserer usannheter og manipulerte fakta, burde alle varsellamper blinke.

Ny sterk QTL for SRS-resistens i coho vil bidra til nedgang i antibiotikabruk i Chile

Et samarbeid mellom forskere i Chile og Norge, ledet av Blue Genomics Chile, har resultert i et gjennombrudd i avl for SRS-resistens hos coho laks. Oppdagelsen av en sterk QTL for SRS-resistens er allerede implementert i AquaGen Chiles rognproduksjon, og det forventes en levering av 13 millioner resistent coho-rogn i 2017.

AquaGen inviterer til fagseminar under Aqua Nor

AquaGen arrangerer fagseminaret «VitenSkapt – morgendagens oppdrettsnæring» under Aqua Nor 2017. Teknologioptimister og oppdrettsskeptikere inviteres til faglig oppdatering og diskusjoner rundt dagens utfordringer og morgendagens muligheter.

AquaGens avlsprogram for rognkjeks er etablert

Den 3. – 4. mai 2017 ble de første rognkjeksfamiliene i AquaGens nye avlsprogram for rognkjeks etablert. Dette er foreldrene til fremtidens rognkjeks og representerer den genetiske motoren for en mer effektiv og tilpasningsdyktig lusespiser i oppdrettsnæringen.

Ny finansdirektør i AquaGen

Roger Oddebug er ansatt som finansdirektør i AquaGen AS. Han vil ha ansvaret for å lede selskapets administrasjons- og økonomifunksjoner, samt arbeide med strategi og forretningsutvikling.