Økt kapasitet og sikkerhet i produksjon av Aqua Gen rogn

Aqua Gen er glad for å kunne meddele at vi i samarbeid med Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway har startet oppbyggingen av et nytt produksjonsområde for stamfisk og rogn i Nord-Norge. Gjennom selskapet Nordnorsk stamfisk AS skal produksjonen av Aqua Gen stamfisk foregå i tre regioner; Helgeland, Salten og Vesterålen.

Nytt forskningsprosjekt på PD-resistens

Aqua Gen har fått innvilget forskningsmidler til et prosjekt for implementering av genmarkører for resistens mot PD i rognproduksjon. Det er bevilget 2,5 millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til prosjektet.

Ny forsker i Aqua Gen

Maren Mommens (36) er fra 1. februar 2012 ansatt som forsker i Aqua Gen. Hun har doktorgrad i reproduksjonsfysiologi hos atlantisk kveite etter studier ved Universitetet i Nordland og Universitetet i St. Andrews (Skottland).

Høy forskningsprofil og betydelig innovasjonsevne

Aqua Gen har fått forlenget sin forskningskonsesjon med 10 år. I vurderingen av søknaden ble det nevnt at Aqua Gen ansees for å ha en betydelig innovasjonsevne, som bidrar til å drive næringen fremover.

Foredrag fra Aqua Gens fagseminar under Aqua Nor 2011

I forbindelse med årets Aqua Nor-messe arrangerte Aqua Gen fagseminar 16. og 17. august 2011. Ny dokumentasjon og felterfaringer etter 2 år med gentestet QTL-rogn ble presentert, samt hvordan den samme […]

IPN- og PD-resistens -Feltundersøkelse av QTL-basert seleksjon

En pågående feltundersøkelse i oppdrettsanlegg over hele landet har fremskaffet dokumentasjon på at fisk fra Aqua Gens QTL-rogn, QTL-innOva™, gir høy grad av resistens mot IPN under feltbetingelser. I tillegg […]

Innovasjonspris for gentest i avl

Aqua Gen ble tildelt North Atlantic Seafood Forums innovasjonspris under en konferanse som ble arrangert i Oslo, 1.-3. mars 2011. Prisen ble gitt for implementeringen av gentesten for IPN-resistens brukt i lakseavl i oppdrettsnæringen.

Reorganisering i avdelingen for Genetikk og Teknologi

Fra 1. februar 2011 vil den tidligere avdelingen for Genetikk og Teknologi deles i to selvstendige avdelinger, henholdsvis Forskning og Utvikling (FoU) og Avl og Genetikk (AoG).

DELTA G er døpt

25. november 2010 ble oppdrettskatamaranen DELTA G døpt. Dette er den andre arbeidsbåten av denne typen som Aqua Gen har anskaffet. Båten er spesialkonstruert for arbeidsoperasjonene som utføres i avlsarbeidet og stamfiskproduksjonen på sjølokalitetene på Tingvoll.