QTL-rogn løser oppdrettsnæringens IPN-problemer

Høsten 2009 lanserte Aqua Gen lakserogn fra stamfisk som var utvalgt basert på bruk av en genmarkør for IPN-resistens. Nærmere 50 millioner av denne rogntypen, kaldt QTL-rogn ble levert til norske kunder i løpet av rognsesongen 2009/2010. Resultater fra labforsøk og tilbakemeldinger fra oppretterne viser at lakseyngelen så langt er svært godt beskyttet mot IPN.

Ny administrerende direktør i Aqua Gen Chile

Patrick Dempster (49) er ansatt som ny administrerende direktør i Aqua Gen Chile. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i AKVA group Canada & North America, og vil tiltre […]